วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทความที่ 4วิธีใช้โปรแกรม

                                                                   
                                                                          กดปุมสีเขียว
                                      
                                                             
                                                                 ล่อจนวิ่งหมดหลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น