วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทความที่ 4วิธีใช้โปรแกรม

                                                                   
                                                                          กดปุมสีเขียว
                                      
                                                             
                                                                 ล่อจนวิ่งหมดหลอด

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม

                                                         โปรแกรมที่จะลงขั้นตอนที่  1
                                                                คลิกที่โปรแกรม คำว่า run
                                                                     คลิกคำว่าถัดไป
                                                                   คลิกปุ่มค้างบนซ้ายมือ
                                                                   คลิกคำว่าถัดไป
                                                                  คลิกทัดไปอีกที่
                                                                       คลิกถัดไปอีกครั้ง
                                                                          คลิกถัดไปอีกครั้ง
                                                                              คลิกคำว่าติดตั้ง
                                                                       คลิกคำว่าเสร็ดสิ้น
                                                                   ล่อจนวิ่งหมดหลอด